Introduce / Contact

Nhóm sáng tạo Vũ Trụ Khởi Nguyên được thành lập bởi những người yêu mến Khoa học, Công nghệ & Vũ trụ, Thiên văn. Mong muốn được tìm hiểu, khám phá và chia sẻ, lan tỏa tri thức bổ ích đến cộng đồng với tôn chỉ tôn trọng lịch sử, khoa học và sự thật. Các nền tảng số có sự hiện diện của chúng tôi:

☑️ Website VuTruKhoiNguyen.com
☑️ Tiktok.com/@VuTruKhoiNguyen.com
☑️ Facebook.com/@VuTruKhoiNguyen.org
☑️ Youtube.com/@VuTruKhoiNguyen

*** COPYRIGHT DISCLAIMER ***

Our channel don’t fully own the material compiled in videos, it belongs to individuals or organizations that deserve respect. We use under: Copyright disclaimer section 107 of the Copyright Act 1976 “fair use” is allowed for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarships and research. Related issues, please contact via email vtkn.vnn@gmail.com or save information in the form below. Sincerely thank!

Quá trình sản xuất nội dung không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong quý khán thính giả chia sẻ và phản hồi lại để Nhóm được biết và rút kinh nghiệm, qua đó sẽ ngày càng hoàn thiện nội dung hơn nữa phục vụ cộng đồng. Các vấn đề liên quan, xin vui lòng liên hệ qua email vtkn.vnn@gmail.com hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây. Trân trọng cảm ơn!

    Please prove you are human by selecting the heart.